1. Личен автомобил по Републикански път II 16 Нови Искър – Ребърково или по Републикански път II 81 София – Лом, завивайки на дясно в с. Бучин Проход по Републикански път III 164.

2. Автобус София – Своге. За разписание и подробна информация посетете http://avtogari.info

3. Влак София – Своге. За разписание и подробна информация посетете http://bdz.bg

]