Подкрепителните пунктове са както следва:
1. м.Мело, 4.97км от старта – вода. Общ за 12, 21, 42 и 42bike.
2. Синя запад (с.Левсколдол), 9.25км от старта – вода и храна. Общ за 21, 42 и 42bike.
3. Еко-Ферма Чемерник, 17.1км от старта – вода и храна. Общ за 42 и 42bike.
4. Добров Требеш (с.Желен), 23.5км от старта – вода. Общ за 42 и 42bike.
5. с.Желен, 27.1км от старта – вода и храна. Общ за 42 и 42bike.
6. м.Разсадника/Загаровица, 32.2км от старта (11.9км за 21км трасе) – вода. Общ за 21, 42 и 42bike
7. Махала Драганово Бърдо, с. Желен, (12км – 5.65км от старта, 21км – 16.8км от старта, 42км/42bike – 37.1км от старта). Храна и вода. Общ за 12, 21, 42 и 42bike.

Всеки един подкрепителен пункт разполага с 2л. вода за всеки един състезател който трябва да премине през него.
Храната – плодове, зеленчуци и енерджи барове.

Вода ще има и на Старт/Финал зона.