1. Цели и задачи

1.1 Маратон “Zero Waste Marathon” се провежда с цел:

– популяризация на бягането

– поддръжка на здравословния начин на живот

– повишаване на спортните резултати на участниците

– популяризация на живот с минимално количество отпадъци

2. Място и време на провеждане

2.1 Дата на провеждане: 11.09.2021, 10:00 часа

2.2 Място на провеждане: стадион с.Локорско.

2.3 Как да стигнете до старта:

1. Личен автомобил следвайки северната дъга на Околовръстен път София.

2. Автобусни линии 20 и 28. За разписание и подробна информация посетете SofiaTraffic

2.4 Дистанции: 10 541 метра, 22 087 метра, 41 108 метра, 8 часа One Lap.

One Lap – всеки един участник може да направи една обиколка за време на избраната от него дистанция. Засича се времето на първата обиколка със старт в 10:00. За победител се счита участника показал най-бързо време за съответния маршрут.

2.5 Раздаване на номера на предварително регистрирали се участници се извършва в предходния ден на събитието на установени за целта от Организатора места.

СТАРТ БЯГАНЕ: 10:30

ФИНАЛ БЯГАНЕ: 18:30

НАГРАЖДАВАНЕ БЯГАНЕ: при финиширане.

СТАРТ КОЛОЕЗДЕНЕ: 10:00

ФИНАЛ КОЛОЕЗДЕНЕ: 18:00

НАГРАЖДАВАНЕ КОЛОЕЗДЕНЕ: при финиширане

2.6 Регистрация: Можете да се регистрирате за на web адрес:”365days.run” до 15.08.2021г. Регистрацията се смята за завършена след извършване на плащане.

Можете да се регистрирате на място в деня на СТАРТА. Цената за участие при регистрация в деня на СТАРТА е 60лв/участник без значение от избраната дистанция.

Регистриралите се в дена на СТАРТА ще получат медал за финиширал и тениска в рамките на 10 работни дни след Събитието.

2.7 Таксите за участие не се възстановяват. Ако сте направили успешна регистрация, но сте възпрепятствани да участвате в маратона, можете да използвате регистрацията си за един от следващите организирани от нас маратони в рамките на 12 календарни месеца.

За да пренесете участието си за следващ маратон трябва да:

– ни изпратите уведомителен имейл включващ трите Ви имена и регистрационен номер в срок до 15.08.2021г.

– или да използвате формата за контакт на интернет страницата ни на web адрес “365days.run”

Заявки за пренасяне направени след 15.08.2020г. няма да се обработват от организаторите.

3. Участници

3.1 Могат да участват всички желаещи лица навършили 18г. и способни да преминат една от дистанциите.

3.2 Отговорност за здравословното състояние на участниците носят самите участници. Всеки един участник е длъжен да подпише декларация, че освобождава от отговорност организаторите по въпроси свързани със здравословното му състояние и/или наранявания по време на МАРАТОНА, а също така и въпроси свързани със здравословното му състояние и/или наранявания възникнали по време на подготовка за маратона или след приключване на маратона. Декларацията се смята за подписана съгласявайки се с условията и положението на маратона при регистрация.

3.3 Стартовите номера и стартовите пакети се получават при предоставяне на документ за самоличност (лична карта/шофьорска книжка/студентска книжка).

4. Условия за провеждане

4.1 Победителите се определят на принципа “най-бързо време за обиколка на избраната дистанция”.

4.2 Времеви диапазон в който се отчита време – 8 астрономически часа. След 18:35 времена не се засичат.

4.3 Таксата за участие на предварително регистриралите се участници в зависимост от дистанцията е:

– 12 000 метра – 25.00лв
– 21 000 метра – 30.00лв
– 42 000 метра – 35.00лв
– колоездене 42 000 метра – 35.00лв

При регистрация в дена на СТАРТА таксата за участие е 60лв. без значение от избраната дистанция и дали участвате в бягане или колоездене.

4.4 Да се преоблечете можете в определените за целта места. Личните си вещи можете да оставите в гардероб след получаване на стартов номер.

4.5 Получаване на номер/преобличане/гардероб – всеки участник е длъжен да получи своя номер в деня на МАРАТОНА на установените за това места. При пристигане на СТАРТА, всеки участник е свободен да се преоблече и да използва гардероба.

4.6 Изхранване

На всяка една от дистанциите има пунктове с вода.

4.7 Схема на дистанциите.

Всяка една дистанция е измерена с измервателно колело. Претенции свързани с точността на дистанция при измерването й с GPS приемник (часовник, навигация, смартфон) не се приемат от организаторите поради неточността на дадените устройства.

5. Награждаване и поощрителни подаръци

5.1 Всеки един финиширал участник получава медал и диплома с времето за преминаване на дистанцията. Изключение може да бъде направено за регистриралите се в деня на маратона.

5.2 Победителите за всяка дистанция се определят сред мъже и жени. За победител се счита участник показал най-добро време. Участниците показали трите най-добри времена на всяка една дистанция получават медал, диплома и поощрителни подаръци.

6. Допълнителна информация

6.1 Организаторите имат право да провеждат фото и видео заснемане по време на маратона и да използват получените материали за цели не противоречащи на текущото законодателство на Република България, включвайки и рекламни цели. Участниците нямат право на парично възнаграждение за използвани от организаторите фото и видео материали, направени от самите организатори.

6.2 Организаторите си запазват правото да променят дата за провеждане на мероприятието като уведомят всички регистрирали се участници в срок не по-малко от 14 дни преди дата на мероприятието.