1. Участието в избраното от вас събитие е доброволно. Участието в част от събитията е съпроводено с потенциален риск от нараняване, травми от различен характер, инвалидност или смърт, в следствие, но не само, на падане, по време на събитието, предмети на терена, оборудване, екипировка и/или физическото състояние на участника.
 2. Участникът и/или неговите законни представители носят отговорност за действията и/или бездействията му по време на събитието.
 3. Участникът сам гарантира физическото си състояние. Организатора на събитието не допуска до участие лица във видимо лошо физическо състояние.
 4. Участникът и/или неговите законни представители няма да претендират за компенсации от страна на Организатора за получени травми/инвалидност и/или смърт на Участника по време на събитието. Организаторът не носи отговорност за действията на участника.
 5. В случай на нараняване, травма и/или друго, Участникът и/или неговите законни представители ще потърсят лекарска помощ от „Спешна Помощ“ за тяхна сметка и няма да претендират за компенсация на евентуални разходи свързани с оказаната лекарска помощ. По време на събитието, Организаторът осигурява два екипа „Спешна Медицинска Помощ“.
 6. Участникът и/или неговите законни представители ясно разбират, че събитието се провежда в обществена зона със свободен достъп и ясно разбират общоприетите правила за поведение в обществено място, също така са длъжни да спазват законодателството на Република България.
 7. По време на Събитието, Организаторът има право да заснема фото и/или видео материали в кадрите на които присъстват Участниците, а във видео материалите и личния глас на Участниците, да използва заснетите материали за рекламни и/или други цели, а също така да предоставя заснетите материали на трети лица за рекламни цели.

II. Условия за участие

 1. Всеки Участник трябва да има навършени 18 (осемнадесет) години
 2. Всеки Участник трябва да има валидна, платена регистрация направена през официалния сайт на събитието (http://365days.run)
 3. Да се съгласи с формата за освобождаване от отговорност и да подпише собственоръчно „Декларация за освобождаване от отговорност“
 4. Не се допускат до събитие не регистрирани участници (без номер)

III. Смяна на трасе или преотстъпване на номер

 1. Участниците нямат право да сменят дистанцията, след направената регистрация.
 2. Участниците нямат право да преотстъпват номера си на други лица. Регистрацията съдържа информация /Име и Фамилия, пол, възраст, класиране/.
 3. Участниците нямат право да променят стартовия състав на отбори (при отборни събития).

IV. Физическо състояние

Събитията провеждани от Организатора са любителски и не изискват документ за медицински преглед. Организаторът препоръчва Участниците да преминат профилактичен преглед преди участие в Събитие организирано от Организатора.

Професионалните спортисти са длъжни да спазват изискванията на Наредба №8 от 18 март 2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и пред състезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт.

V. Отказ от участие

Всеки един регистрирал се участник е в правото си да се откаже от участие преди и/или по време на Събитието.
Заплатената такса за участие в Събитието не се възстановява от Организатора.

VI. Регистрация в деня на Събитието

Регистрация в деня на Събитието е възможна само и единствено на място като регистрацията приключва 60 (шестдесет) минути преди официалния старт на Събитието. Регистриралите се за участие в деня на Събитието Участници са на ясно, че за тях може да няма налична тениска, стартов пакет и медал. Своите тениска и медал ще могат да получат в срок от 10 (десет) работни дни след Събитието.

VII. Стартов пакет и получаването му

Стартов пакет Участниците и/или техни законни представители са длъжни да получат в деня преди Събитието от места посочени от Организатора на официалния сайт на Събитието (365days.run) и/или по email.

VIII. Участници нямащи навършени 18 години и участие с домашни любимци

Лица нямащи навършени 18 години не се допускат до участие в Събитието.

Въпреки, че обичаме домашните любимци, участието с тях в Събитието е забранено с цел тяхна безопасност и безопасност на останалите участници.

Организаторът не носи отговорност за вещи и предмети на Участниците оставени в стартовата зона.
Организаторите не могат да се грижат за вашите деца и/или домашни любимци преди, по време и след Събитието.

IX. Промяна на дата, трасе или прекратяване на Събитието

Организаторът си запазва правото да промени дата за провеждане на Събитието, като извести всички регистрирали се Участници по надлежащ начин.
Организаторът е в правото да промени трасе и/или прекрати Събитието при установяване на извънредни обстоятелства (метереологични условия, инцидент на трасето и др.).

X. Заплащане на участе

Официалния сайт на Организатора 365days.run служи за информация и регистрация за Събитието. Заплащането е възможно по следните начини:

 • български и международни дебитни и кредитни карти (през системата на PayPal)
 • PayPal

XI. Съгласие за обработване на лични данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 на Европейския парламент

Ориндж Дор ЕООД  организира събития партнирайки с други юридически и/или физически лица. Администратор на Вашите лични данни е Ориндж Дор ЕООД.

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В целите на коректен хронометраж, класиране и участие в Събитието на Организатора, Организаторът събира, обработва и съхранява информация с характер на лични данни. Информацията включва:

– Име и Фамилия – необходими за коректно отразяване в класирането;

– Дата на раждане – необходима за коректно отразяване на класиране по възрастови групи, ако има такова и удостоверяване, че имате навършени 18 години;

– E-Mail – необходим за коректно осъществяване на комуникация, потвърждение на регистрация;

– Телефонен номер – необходим за коректно осъществяване на комуникация при необходимост;

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всички предоставени лични данни се съхраняват от Ориндж Дор ЕООД докато бъдат постигнати целите за които са необходими, или докато бъдат изпълнение законовите срокове приложими към дейността ни.

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТИ НА ДАННИ

В качеството си на субект на лични данни, по силата на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате право:
– на достъп до Вашите лични данни – с писмена заявка можете да получите информация за съхраняваните данни. Заявка можете да направите по всяко време на e-mail info@365days.run
– на корекция (в случай на смяна на име и т.н.)
– на изтриване на Вашите данни
– да бъдете „забравени“ (данните Ви да бъдат изтрити и никога повече да не се обработват)
– да ограничите обработването
– на възражение срещу автоматизирано обработване
– на забрана за обработване в целите на директния маркетинг и реклама
– да оттеглите даденото съгласие за обработване на лични данни

Права на субект на лични данни не са абсолютни и администратора на лични данни не е задължен да уважи искането ви.

Повече информация относно правата ви като субект на лични данни можете да получите на e-mail info@365days.run или на официалния сайт на Комисия за защита на личните данни на Република България https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=991

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

С цел коректно отразяване на хронометраж и други необходими съставни части от събитието, Организаторът може да предоставя лични ви данни на трети страни (част от необходимите нужди са: хронометраж, отразяване в класирането на интернет страницата на Събитието, изработка на персонализирани медали, куриерски услуги и д.р.).

ВРЕМЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички необходими данни се съхраняват безсрочно, но могат да бъдат изтрити по ваше писмено желание. Някои от партньорите на Събитието е възможно да продължат да обработват вашите лични данни, поради това, че вие сте станали техен клиент и/или имате други договорни отношения.

Мъжки, женски или среден род на места в текста е избрано за фонетично звучане и по никакъв начин не толерира участието на лица от само един определен пол.